Obra asfaltat camins des Rafalet, Figuera Grossa i Sementer
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
4 d'agost de 2014
Estats
Adjudicació (91 KB)
Data publicació a la web: 4 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: e396b4e91847ec9c397f68a07261613141948603
Anunci formalització (57 KB)
Data publicació a la web: 18 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: f17b9870d2c8719157fe68d078f6190613bd5440
Arxius adjunts:
Certificat acord asfaltat (67 KB)
Data publicació a la web: 25 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 97b72a115e3d4b913224c7f26c5f0eb7c65b28c2
Projecte condicionament asfalt (1.73 MB)
Data publicació a la web: 4 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 3670a372a047101473d70a78f948a04ff21b7f96
Cert acord aprov plec asfaltat (94 KB)
Data publicació a la web: 4 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: a211376b27ba7e40cc0fd8a11257d89f180a3452
Acta mesa de contractació (78 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: e0f3bdb4dcce8135fb354b1d70c50e3d9b32e830
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS