Contracte de gestió indirecta del servei públic de transport de viatgers en "mini-tren"
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
21 de març de 2011
Estats
Adjudicació (524 KB)
Data publicació a la web: 13 de maig de 2011
Emprenta digital SHA1: 669f282b391dbea00f01c664403c069ae2befe5f
Adjudicació definitiva (647 KB)
Data publicació a la web: 3 de juny de 2011
Emprenta digital SHA1: d2ca3ae99d70359a297ca1a9e12a1f932573c89e
Arxius adjunts:
Plec de clàusules administratives i tècniques II (115 KB)
Data publicació a la web: 8 d'abril de 2011
Emprenta digital SHA1: 0c81b80be613bf9e99c4f59cbe5b8bb43dd8d0db
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS