Explotació serveis temporals de platges 2015-2017
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
17 de desembre de 2014
Arxius adjunts:
Formalització del contracte (139 KB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 98a45642f9f63e245357f950f94223012aa5c4f5
DECRET ADJUDICACIÓ GUILLEM BAUÇÀ (66 KB)
Data publicació a la web: 13 de març de 2015
Emprenta digital SHA1: 877477ec0000d32f5c026f09ac25e153e86b352b
DECRET ADJUDICACIÓ ESPAIS NETS S.L.U (68 KB)
Data publicació a la web: 13 de març de 2015
Emprenta digital SHA1: 3d420b5cc3af48278daa23f89bb9b24d1cfe9438
Convocatòria mesa proposta adjudicació (42 KB)
Data publicació a la web: 14 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: ca9bd2cc1eeea0acfeac17e6cae652960646eb0b
Acta mesa platges 16-01-2015 (176 KB)
Data publicació a la web: 16 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: d068d90ff3ea8c200bc5fd8ffbbf6fe0a7a7e8d1
Classificació dels contratistes i requeriment de documentació (71 KB)
Data publicació a la web: 5 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: 8406e7d410d303f265dc016eae4a4c0073f9d88e
Acta mesa de 13-01-15 (191 KB)
Data publicació a la web: 14 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: cd234b7a6c4449ec34c1133cd542f4ff2e8bf362
Convocatòria mesa de contractació (46 KB)
Data publicació a la web: 12 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: e27fd6d6531352e0b8d0b78a28a0c2a69d402db0
Anunci BOIB (143 KB)
Data publicació a la web: 22 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 1b85d659e82996b0be6de4c659d7e5f63860adad
Projecte (2.86 MB)
Data publicació a la web: 17 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: aa6088cc4275c6f83b0cce832d394725c678f4f0
Plec de condicions (2.66 MB)
Data publicació a la web: 17 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: a1936713b98ab132f1e0434dfd39d3ea5b7ec5d3
Anunci licitació (188 KB)
Data publicació a la web: 17 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: cf535f1d2a2b8e198fe3a8a72161d1d01b356d00
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS