Explotació temporal de les platges del Terme Municipal de Ses Salines
Temporada 2011.
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
30 de març de 2011
Estats
Adjudicació definitiva (892 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2011
Emprenta digital SHA1: dc75455a5884dd80096d618bfa94ed12b8dc1730
Arxius adjunts:
ACTA D'ADJUDICACIÓ EXPLOTACIÓ TEMPORAL PLATGES SES SALINES 2011 (599 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2011
Emprenta digital SHA1: 0ac702517151936ae515b9185c7de2d70eca578d
NOTA INFORMATIVA DEL TERMINI PER A PRESENTAR LES PLIQUES (81 KB)
Data publicació a la web: 14 d'abril de 2011
Emprenta digital SHA1: b4b33cd5499a326ff58ca126c043c490af41e451
Plec de clàusules (1.35 MB)
Data publicació a la web: 30 de març de 2011
Emprenta digital SHA1: e9344e96a6229687a1126af0bb50a0a5b0708026
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS