Gestió servei de mini-tren
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
4 de maig de 2015
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (81 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 7b8043d8d3a68f61ec29b64d4dd43b440d3f6f74
ADJUDICACIÓ CONTRACTE (67 KB)
Data publicació a la web: 1 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 43de0367758b8bd2c9d8b9bed125e499268b1ef7
SUSPENSIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE (50 KB)
Data publicació a la web: 23 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 57eeb6f7d894356bf40c5296f774adf858fa26eb
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (94 KB)
Data publicació a la web: 10 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: 12964a9658215184ec9bf2a79f5c7d8cfd0f8ee4
RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL A PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, penjat el passat dia 08-05-2015 (47 KB)
Data publicació a la web: 11 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: 7f39e223b002abc85d68b087c49ccad0367cfb54
Plec de clausules administratives i prescripcions tècniques (2.43 MB)
Data publicació a la web: 8 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: cc16f12d6f4eef591dc774f9c7b6fea7c84f54c0
Anunci exposició pública plec clàusules administratives particulars (171 KB)
Data publicació a la web: 4 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: 3142876fbeae0bfa419df6fac7dee7f3c8ea9236
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS