Subministrament d'un camió multiusos amb caixa basculant
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
14 de maig de 2015
Arxius adjunts:
Formalització del contracte (49 KB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 5230cf8c5b88145328915c5ebc9c281adddfb142
Classificació i requeriment al 1r classificat (99 KB)
Data publicació a la web: 10 de juliol de 2015
Emprenta digital SHA1: 92de6678fb934a021e45d4a46a1fb45fc7c98512
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ AMB PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (108 KB)
Data publicació a la web: 16 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: 8eed7253ece42ec01cb1ac183093e6e4449c29d6
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (32 KB)
Data publicació a la web: 10 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: a08713030abdd24b48570f4e9b33de0f029f2a86
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (162 KB)
Data publicació a la web: 10 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: b91019b6887b971f197423f8da75ae713dbe8068
CORRECCIÓN ERROR TRANSCRIPCIÓN NO INVALIDANTE (52 KB)
Data publicació a la web: 25 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: a8d9b9ea2da793a08275b03f9b55c44397d86837
Plec clàusules administratives (1.63 MB)
Data publicació a la web: 14 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: 02a3a33f2106331d817ea29e5b1f0a6823770f25
Plec prescripcions tècniques particulars (228 KB)
Data publicació a la web: 14 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: dce1d0c4dcb4e2e733083252f2eb77deff294a93
Anunci exposició pública plec (132 KB)
Data publicació a la web: 14 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: c8767c15b100b6582f1407500d1d335989afc275
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS