Desbrossament camins públics
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
23 de juny de 2015
Arxius adjunts:
Formalització del contracte (49 KB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: a66572ddcffd7c030da19a59a46c2827f8510b88
ADJUDICACIÓ SERVEI DESBROSSAMENT CAMINS (71 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2015
Emprenta digital SHA1: 25ef1b6af579d994444a18fd0f4b2dc8b54e4705
Certificat junta govern CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ (75 KB)
Data publicació a la web: 16 de juliol de 2015
Emprenta digital SHA1: 0291a805509c9c687584ce9779de0ab4ef468078
Obertura termini negociació (69 KB)
Data publicació a la web: 29 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: 2cf147c69c387381cdc79b09b4a992fa02ce4f81
CERTIFICAT JUNTA DE GOVERN OBERTURA SOBRES (96 KB)
Data publicació a la web: 25 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: bab5bf007f512b91862e737b35d1b5b54326bff2
Convocatòria obertura sobres (36 KB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: 6ddc2bcd8dd51c4b043364af9fec012cb958893c
Plec prescripcions tècniques (279 KB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: 194886ebd72829203ee9fb4c8000909efd6453fe
Plec clàusules administratives (1.34 MB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: 6c61511a401953c3bcd932f629153991fbd80390
Provisió de batlia (42 KB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2015
Emprenta digital SHA1: 0ead0b6603ff4666fe18537a3fd30b11fac0c353
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS