Modernització enllumenat públic nucli urbà Ses Salines
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
23 d'octubre de 2015
Arxius adjunts:
RESOLUCIÓ CONTRACTE I INICI DE NOU EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ (219 KB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: bc01e28111c117fd90cfe40fb81cb2f8297451d9
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (48 KB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: b18be27003514a35258b76736b145349d8fc9789
ADJUDICACIÓ (68 KB)
Data publicació a la web: 3 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: a05dad498ed0f0e4008f58f35b14367ddb453e78
NOTA DE RECTIFICACIÓ (43 KB)
Data publicació a la web: 26 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: e304eb604d046489c21cef45d4bff65fa132a9f5
CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (67 KB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 833aa7591cf4b060310588631e1df2fe688c9347
ACTA MESA PROPOSTA ADJUDICACIÓ (111 KB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: e56958c960bffdd67b12ae9bec8152aa028439a6
PROPOSTA ADJUDICACIÓ (34 KB)
Data publicació a la web: 24 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: e219fba716836fc68c9fb1e02064a823a47185f8
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (177 KB)
Data publicació a la web: 18 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 6c5d3d593f950b6ec73f2ae39d19462292b67b53
NOTA ACLARATÒRIA (21 KB)
Data publicació a la web: 30 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 31eb99e75bff747746c37c3f9f610a7fd924bf08
ANUNCI EXPOSICIÓ PÚBLICA I CONVOCATÒRIA (164 KB)
Data publicació a la web: 23 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: e8a525b323fbaebb8f29ec8cd4a3fe569a9b016c
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (5.66 MB)
Data publicació a la web: 23 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 08bafdd56648c5074b69fde3e6565925d05aa01b
ACTUALITZACIÓ II (3.77 MB)
Data publicació a la web: 23 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 60b916e890e0dfa4a4b7a39141eac74c01822f7e
PROJECTE (6.98 MB)
Data publicació a la web: 23 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 515b1f12e61655dfa2af6b21e0defd5cddefcd29
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS