Servei de dependències de l'oficina d'informació turística
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
11 de gener de 2016
Arxius adjunts:
FORMALITZACIÓ CONTRACTE (173 KB)
Data publicació a la web: 20 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 543c38f5f80fe1d247c9dd1763a42cd7b9a07a65
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (79 KB)
Data publicació a la web: 26 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 07ccc2b40d2440e904657eaa94a46cc5fb173052
CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (76 KB)
Data publicació a la web: 19 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 6bf256896cc4925f53e11ae799a882e54fd52cb6
ACTA DE LA MESA (PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ) (144 KB)
Data publicació a la web: 10 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: bcfce570edb36360bbffa1dd67138bbc4abc98ce
Obertura sobre 2 (36 KB)
Data publicació a la web: 5 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: bacb41cab8b2d0f8d6ffee49a25c4be5f95ce0ca
ANUNCI exposició pública plec clàusules administratives i CONVOCATÒRIA del procediment (165 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2016
Emprenta digital SHA1: f9da661ab4aa0d887286e63c7d19118a82e8d0e7
Acta mesa contractació (83 KB)
Data publicació a la web: 5 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 9129d40b8b60d2b5c2a4b524d5c3ad0af90cc063
PLEC de clàusules administratives i condicions tècniques particulars (1.56 MB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2016
Emprenta digital SHA1: 90a1da2acce74bfd23a0ab70f0713306ca53e801
Convocatòria mesa de contractació obertura sobre 1 i, si pertoca, sobre 3 (39 KB)
Data publicació a la web: 2 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 0b182ccd69373dee3caa500536d1a14232be3e2c
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS