Segona licitació modernització enllumenat públic nucli urbà de Ses Salines
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
2 de març de 2016
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (85 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 8dd51071583c7c601ac0de0c6b991093ad58f4da
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (88 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 1ac113ed3cb5a122a3fb0928c90eac717407dd61
Obertura sobre 1 i, si pertoca, dels sobres 2 i 3 (32 KB)
Data publicació a la web: 23 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 59804a03a7f69b44fa959aebb06b3227b45332e2
ANUNCI TERMINI RECLAMACIONS I INICI PROCEDIMENT (90 KB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 92fa38aa98066e01c5f6c203fc333605d2fdce07
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (4.75 MB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 61ac70d9fa73df681c2a0b308c3cadff263b884f
MEMÒRIA (267 KB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 767ef401de43b91f8c83871d6db218cd5fef2271
ACTUALITZACIÓ (3.77 MB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 60b916e890e0dfa4a4b7a39141eac74c01822f7e
PROJECTE (6.98 MB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 515b1f12e61655dfa2af6b21e0defd5cddefcd29
Certificat resolució contracte i INICI DEL NOU EXPEDIENT (219 KB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: bc01e28111c117fd90cfe40fb81cb2f8297451d9
CLASSIFICACIÓ D'OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (83 KB)
Data publicació a la web: 6 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 2f1728c32a1ff300bcc3b1d7e8fb5b9b734403d4
Acta mesa proposta adjudicació (105 KB)
Data publicació a la web: 1 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: aa53a70e9e749fa79f36a40a67f216fae351fa4b
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS