Servei per l'execució d'un programa d'actuacions de caire socioeducatiu dins l'àmbit de serveis socials
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
17 de març de 2016
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (88 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 3c3a0c99c4a173957e342da035cb06e62e2b76cd
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (93 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: df77de9597db670323c85f9ddca4565cfb39e40f
Certificat acord Classificació d'empreses i requeriment de documentació (77 KB)
Data publicació a la web: 14 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 0608995ba0d9112553ec558905e1a36c1d42e538
Acta de la Mesa de Contractació de dia 08/4/16 (160 KB)
Data publicació a la web: 8 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 3f2963853b7bfa0c651a5cb214e7c6206ff78d1e
OBERTURA SOBRE 1 I, SI PERTOCA, SOBRES 2 I 3 (46 KB)
Data publicació a la web: 7 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 2fcf2b0efcf580d5cccc36fefe1d1ca012112966
Anunci (146 KB)
Data publicació a la web: 17 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 899caffb39807d1188abe035652143a9a0b39352
Certificat Acord Junta de Govern Local (aprovació) (70 KB)
Data publicació a la web: 17 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 94b44cb2e98b5e893a5243036c1508c4ffa29bbc
Plec Condicions Tècniques (131 KB)
Data publicació a la web: 17 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 15ddb7611d4c2e45057ebc6015032242ac1e02c2
Plec Clàusules Administratives Particulars (4.39 MB)
Data publicació a la web: 17 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: f8ad32ad56c35a6e9e2a7fdd8d307267cf7b868b
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS