Servicio de salubridad pública y tratamientos sanitarios (mosquitos)
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
22 d'abril de 2016
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (84 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 5425a22b88533efb2dc65b71ee56595347d91f3c
ADJUDICACIÓ del SERVEI (77 KB)
Data publicació a la web: 2 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: b4006bd99d55d30d3e8b47a2f19129c2eba25ea6
Acord Junta de Govern Local de classificació proposicions i requeriment de documentació (70 KB)
Data publicació a la web: 18 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: d60c067df80be4accc1d0b2b2456a8af7762dd48
CERTIFICAT ACORD JGL OBERTURA TERMINI NEGOCIACIÓ (88 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: bf17de7b6927b49283a462b9e61e2b88c985bbd7
Convocatòria mesa de contractació (obertura sobres) (45 KB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 664872eddb7212c07b4d2e6f61567741e884c5b2
PPT castellano (76 KB)
Data publicació a la web: 22 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 765374b33c442d9978bb0838e1d59f271a83f44a
Certificat Acord Junta de Govern Local d'aprovació de l'expedient, aprovació de Plecs i invitació a empreses (78 KB)
Data publicació a la web: 25 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 85904f3d558d09531783f5d39b28bf59ab0fe04c
PPT català (69 KB)
Data publicació a la web: 22 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 94ef8457000c2961d1f237d801f6e51560a05071
PCAP (324 KB)
Data publicació a la web: 22 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 928ba8aadb83a4f8a0895bc108c18e792a6b8c9c
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS