Servicio de recogida selectiva y traslado de residuos papel-cartón, vidrio y envases ligeros
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
22 d'abril de 2016
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (87 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 6516faca2be77d27f68810b778160adee23e682b
ACORD JGL adjudicació del contracte (71 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: f9d9795e0c9323bafc1c75ed154ad6e1317b8e17
Obertura sobre 1 i, si pertoca, sobre 2 (40 KB)
Data publicació a la web: 16 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 1499824d7cb632ee8d01596ac426979a146a6f1d
ACORD JGL CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (75 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 2fe8a0ac877cb9af8243b7b7619a8ed13f3bc72c
CERTIFICAT ACORD JGL OBERTURA TERMINI NEGOCIACIÓ (87 KB)
Data publicació a la web: 18 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 2d6095c75ca90260a06cd94b2c875700a285de25
PPT (552 KB)
Data publicació a la web: 28 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 00ad130bfcce1347605aa788b054ce4cc1befc51
Certificat Acord Junta de Govern Local d'aprovació de l'expedient, aprovació de Plecs i invitació a empreses (104 KB)
Data publicació a la web: 25 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 358239293a0a0db3219b2d0e0eda00a29d1ebb84
PCAP (437 KB)
Data publicació a la web: 22 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 36004ec639c9d1e37bb01c3264b7139332284363
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS