Senyalització urbana en el municipi de Ses Salines
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
10 de maig de 2016
Estats
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (73 KB)
Data publicació a la web: 29 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 65c426f7e64c98a3e24df8f8ed748dd02b9aebc6
Arxius adjunts:
ACTA MESA CONTRACTACIÓ DE DATA 07-06-2016 (83 KB)
Data publicació a la web: 9 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 8df7c938aacab3d0b50c6569c79310b9986ac187
ACORD JGL classificació d'ofertes i requeriment de documentació (79 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 09f761767224f65324a62c76f6f27f4e3d5e65bc
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ (45 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: d775e29a8783f09fd65c2b35fce1f0bac70871b7
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (37 KB)
Data publicació a la web: 7 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: fb85cd79354bf166785de323e44ff9d5574b5e23
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ OBERTURA SOBRE 1 i, si escau, SOBRES 2 i 3 (46 KB)
Data publicació a la web: 2 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 2ef7640f5fd5a0236eacffd5a3cf772e399d137d
PROJECTE DE SENYALITZACIÓ (1.77 MB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 838abe33fb80966c0de253163a91837d83cc4cb2
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (826 KB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 004a3c666836189cc36863f7833e525c957f53a7
ANUNCI LICITACIÓ (152 KB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 02b73808068c1b16b24670ed3964d9b9ee697252
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I INICI DE LICITACIÓ SENYALITZACIÓ (72 KB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: f8a9a6353f48bfeeb3281c0c97f7111704bc0a03
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS