Servei de teleassistència domiciliària
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
10 de maig de 2016
Arxius adjunts:
Acord Junta de Govern Local DESISTIMENT LICITACIÓ TELEASSISTÈNCIA (57 KB)
Data publicació a la web: 18 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: f8ac0300e918c1c1aa5943edf22a906dae85206a
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (2.29 MB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 2248d180c007b4840495e179956a4ca85e5b9191
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (592 KB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 9900fdca257bd5420fc1253ab5e2113163310d70
ANUNCI LICITACIÓ (155 KB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 1f5e676eb68c3e7b74fd89a5142091e3073a44f0
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I INICI DE LICITACIÓ (76 KB)
Data publicació a la web: 10 de maig de 2016
Emprenta digital SHA1: 5505aa4cc51a91d50a3a9c4bef9c2c5030f7fd62
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS