Servei teleassistència domiciliària (2ona licitació)
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
27 de juny de 2016
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (85 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 2657abb48c4d6cf92974085c4644cb0708ac2a0b
Acord JGL adjudicació del contracte (86 KB)
Data publicació a la web: 12 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: f19e95a408953a1c942d39c28fbfc76bfcc69681
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2016. (143 KB)
Data publicació a la web: 22 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: e961d825ce768a70b18059c08f2499932eb0d13e
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (obertura sobre 1 i, si pertoca, sobres 2 i 3 i proposta d'adjudicació). (38 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 7fc9f34cf1878e74b67dc86173179ab40b56a803
Acord de Junta de Govern Local de dia 26/07/16 (93 KB)
Data publicació a la web: 29 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 61215614e85fa5029ab2a60afc01dc7400375d87
SUBROGACIÓ DE PERSONAL (88 KB)
Data publicació a la web: 5 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: c6a6a7c6dd8c17252d7fe2595d3b8c2818eb6274
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (4.18 MB)
Data publicació a la web: 28 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: e0dc172fbe900e2122690742809f47935b4b655a
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (2.29 MB)
Data publicació a la web: 27 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 2248d180c007b4840495e179956a4ca85e5b9191
ANUNCI (144 KB)
Data publicació a la web: 27 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 6bcca0cc181a7efb545c5ab2ce9fdeb2deb410b6
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS