Condicionament i pavimentació asfàltica de camins rurals: S'Hort des Forn, Ses Pedreres i Sa Pleta de Morell
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
26 d'agost de 2016
Arxius adjunts:
Formallització contracte (229 KB)
Data publicació a la web: 16 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 7d40d6b5ea2e6a0fedcdcd656e25a0ee5b4bfdd5
ACORD JGL ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (79 KB)
Data publicació a la web: 31 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: f9667db6d8bbeae695d59104fb5a3b3cee640f63
Acord JGL classificació ofertes i requeriment de documentció (82 KB)
Data publicació a la web: 7 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 7f60e2d95fe31f4936c46af6aa52cbb1c5194049
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (160 KB)
Data publicació a la web: 4 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: fefe0914c45554b1f2abae55da59c521df80b3b7
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (39 KB)
Data publicació a la web: 29 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 05f7fdc11ba48cd05fbded160391adae46fce155
ACORD JGL 23-08-16 APROVACIÓ EXPEDIENT (77 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 23a87c2558f311d1f8233ed87178f53f763b73d5
PROYECTO CAMINO S'HORT DES FORN (4.15 MB)
Data publicació a la web: 30 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 1e921be3aa6ca2414760c0fc30ce06eda12253c3
PROYECTO CAMINO DE SES PEDRERES (4.08 MB)
Data publicació a la web: 30 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: d3a27169d02dea3337ff68e0e88b53183d2f1afa
PROYECTO CAMINO DE SA PLETA DE MORELL (2.70 MB)
Data publicació a la web: 30 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 6c1c15583245d436ebc9de1cd403205b2e3bda72
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (3.43 MB)
Data publicació a la web: 26 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 79cfbd4ef154af7f40a3c67e11b3dcff3269d07b
ANUNCI (143 KB)
Data publicació a la web: 26 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: d122d21719f616dfb107658c710677806ecb2bea
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS