Servei de retirada amb grua de vehicles de la via pública en el terme municipal de Ses Salines (licitació deserta)
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
13 de setembre de 2016
Arxius adjunts:
Anunci de la licitació (153 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: c2042999d089e7db63d68f6c8c42d297edbefc98
Plec de Condicions Tècniques (138 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: cb50264b1dcff2a0d4e816b5977dae2e02e9cbb5
Plec de Clàusules administratives Particulars (539 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: e26618b7a965c0d9626236f7e7b9a4915d73036d
Certificat de l'Acord de la JGL (79 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ad9bed95f375ed3044999ad422766bc5836a5824
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS