Subministrament de dos vehicles elèctrics, tipus furgó / furgoneta
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
16 de setembre de 2016
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIO DEL CONTRACTE (88 KB)
Data publicació a la web: 13 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ef14fc99b5a1536d30931d507de3f88a692cff18
CERTIFICAT ACORD JGL ADJUDICACIÓ (79 KB)
Data publicació a la web: 11 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 0a7a1176d1468d580c945cd450fb04e7fe2910f3
Acord JGL classificació ofertes i requeriment de documentció (71 KB)
Data publicació a la web: 7 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: ea7ade47d172567c0fdd147b3347440cba643edc
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (139 KB)
Data publicació a la web: 4 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 1674362cbce84f2fa1794ca6b6c3197413b749ae
Convocatòria mesa de contractació (39 KB)
Data publicació a la web: 29 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 6b38aaa99ca947815855fb30acde654bee5cdb28
Plec Condicions tècniques (142 KB)
Data publicació a la web: 16 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: f5046cdc01f6b81a6fe5ee8674cc5f5339935d06
Plec Claùsules Adminsitratives Particulars (4.00 MB)
Data publicació a la web: 16 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 6d57df1860bb7224e1ae770f268ecf8ce8aff1f9
Anunci (145 KB)
Data publicació a la web: 16 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 26572da71a628bf111ecb97791776688cfec0d95
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS