Servei de retirada amb grua de vehicles de la via pública en el terme municipal de Ses Salines
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
7 d'octubre de 2016
Arxius adjunts:
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (41 KB)
Data publicació a la web: 7 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: c5b1ed4b8adaa7a785af5571f7d78be1803c2d23
Anunci licitació (138 KB)
Data publicació a la web: 7 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 342277532cf5b8aaef4fc7c1fe3271fa413e8685
Plec Condicions Tècniques (140 KB)
Data publicació a la web: 7 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 120cc09fe9c792522913c46652c8cff0a1867efe
Plec Clàusules Administratives Particulars (543 KB)
Data publicació a la web: 7 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: d4341f60ea2ee293a26b8e06ace6845643e7f5c1
Acord JGL 04-10-16 aprovació expedient i inici de la licitació (62 KB)
Data publicació a la web: 7 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: bd72171370209280fa87607951629fec8ed00cbc
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS