Remodelació i evacuació d'aigües pluvials de la Plaça Pou den Verdera (1a fase)
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
27 d'octubre de 2016
Arxius adjunts:
Formalització del contracte (193 KB)
Data publicació a la web: 16 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 9596c0f8ae249179795007c94a8401e633793ee1
Certificat d'adjudicació (88 KB)
Data publicació a la web: 16 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 6b300f725bcda167db9a39cc4f588ab3b3b1cd95
Acord Junta Govern classificació ofertes (78 KB)
Data publicació a la web: 9 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 43c63753a5345fa351caf7660a587ea39e797887
ACTA DE LA MESA (112 KB)
Data publicació a la web: 2 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: f5bb57f38a4df630d3fde21581467e21b497aaf8
CONVOCATÒRIA MESA CONTRACTACIÓ (proposta d'adjudicació) (33 KB)
Data publicació a la web: 1 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: f52f316b32b33f9239e1fd48d7e9396ecd3bef62
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 29-11-16 (146 KB)
Data publicació a la web: 30 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 66a7518a8368f908c1d99ee08fa6259321dee98d
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (42 KB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 7c047ffbd9985b8d56a6f27120141dbc43a8c739
NOTA ACLARATORIA PLIEGO CONDICIONES (60 KB)
Data publicació a la web: 3 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: e8a929863c4d4f25a4afdf6c21296b7935b7dcba
Projecte (2.91 MB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 9e8ebd38658d1c74db43dbf54a35e16a59232be9
Anunci de licitació (136 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 86adddbd52eac2c4dde6d522a4eb92538972e43f
Plec de Clàusules Administratives Particulars (541 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 85009628a8ab7c59511922b53c67dfe9eb248bad
Certificat acord JGL de data 11-10-16 d'aprovació de l'expedient i inici de la licitació (70 KB)
Data publicació a la web: 27 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: d0eebb981371979e94c521b9191b04d901b3feca
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS