Senyalització urbana al terme municipal de Ses Salines (2ona licitació)
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
28 d'octubre de 2016
Arxius adjunts:
Formalització del contracte (191 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: d8d9a5592fab3b1afc428e6a3534b573fa3696a1
Acord de la Junta de Govern Local (99 KB)
Data publicació a la web: 15 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ad1de867815fc32b8b1c2c5e3cd38a145726fc1f
ACORD JGL DE CLASSIFICACIÓ D'OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (96 KB)
Data publicació a la web: 30 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: b73b248a844fc0201d334895f406078d926ff3bf
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (93 KB)
Data publicació a la web: 30 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: d6329c7aa920acf789f0a32606301e694baa19fa
CONVOCATÒRIA MESA CONTRACTACIÓ (42 KB)
Data publicació a la web: 21 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ffe7b7a6392803184b1cc61f320cdd6b1a72908e
Projecte (3.25 MB)
Data publicació a la web: 2 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: f52272a4bb16c7c13b47caf62a4818649a0b81d4
Anunci de licitació (147 KB)
Data publicació a la web: 28 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: 176e8689e78f8d75cb036697486cb332bc93041d
Plec de Clàusules Administratives Particulars (881 KB)
Data publicació a la web: 28 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: e0496284161d89f0bf1b86d2e2dbebbc6918e55b
Certificat acord JGL de data 25-10-16 d'aprovació de l'expedient i inici de la licitació (81 KB)
Data publicació a la web: 28 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: eb23f456fe2d9303b0692af9a5f6f2205c3567fe
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS