Projecte pluvials Avinguda Marqués del Palmer del nucli de Ses Salines
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
7 de novembre de 2016
Arxius adjunts:
RENÚNCIA I INICI DE NOVA LICITACIÓ (105 KB)
Data publicació a la web: 30 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: dade7521ec61480456b739a02f6deb71d19b0793
Anunci de la licitació (149 KB)
Data publicació a la web: 7 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 2e6be4f9777c7589230183315a6fc4528cac33fe
Plec de Clàusules Adminsitratives Particulars (541 KB)
Data publicació a la web: 7 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: c049c8d6587e8f090f1a64ae373cf0c1839b37e0
Certificat Acord JGL de data 27-10-16 d'aprovació de l'expedient i inici de la licitació (74 KB)
Data publicació a la web: 7 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 799b4df51cf50426f3f5fad73e8b4f63918d1f2f
Projecte (9.25 MB)
Data publicació a la web: 7 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 08b3594a5d2363e19094b089ff7ba37578aa8c24
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS