Obres pluvials Marqués del Palmer frente hotel Cabrera
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
2 de desembre de 2016
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE EVACUACIÓ PLUVIALS ENTRADA COLÒNIA (55 KB)
Data publicació a la web: 28 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 0ed556587680b3e14e5216c9fcb521432104a4af
ACORD JGL ADJUDICACIÓ (84 KB)
Data publicació a la web: 8 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: 8a386f30df1140d1ea25eee98161ff46745b52b2
ACORD JGL DE CLASSIFICACIÓ D'OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (90 KB)
Data publicació a la web: 23 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 30f283c70e8123e12372176d539d874526fe3996
Acta mesa contractació (114 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: e7cf049e2275863b78871b65c9dfb5bdc936a478
Convocatòria mesa contractació (43 KB)
Data publicació a la web: 3 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: d201cbd5b55ed4f7d2e286d1b313d3d59ab3d0d4
Acta mesa contractació (152 KB)
Data publicació a la web: 22 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 408ce893c542ec279b5ae15bc6c8a6bb11779ee7
Convocatòria mesa contractació (48 KB)
Data publicació a la web: 20 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 17a889c989e180b8c45a0c13144d32aedb35c949
Anexo plano (106 KB)
Data publicació a la web: 2 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 133e12f436d17c74cd4b375de8ef98ded14cffdb
PCAP (580 KB)
Data publicació a la web: 2 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ee32442f37e9a4903e04a2372f2f5cf7fd6573a2
Anunci nova licitació (114 KB)
Data publicació a la web: 2 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 75a1f281c912b4a2b7b8402d9e11e96a37f94ca9
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS