Enllumenat públic i eficiència energètica del "Passeig de Costa" de la Colònia de Sant Jordi (fase I)
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
9 de gener de 2017
Data publicació a la web:
23 de desembre de 2016
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE ENLLUMENAT PÚBLIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PASSEIG COLÒNIA (55 KB)
Data publicació a la web: 28 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 512c4cdd25aa9b078f8a25791727c6e33113d0ef
ACORD JGL ADJUDICACIÓ (80 KB)
Data publicació a la web: 8 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: def8eb8fe88ce913dd91f27b22bf39944f793cd8
Correccion errores acta mesa (61 KB)
Data publicació a la web: 26 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 5e6197f771e9e246ff4b951a20af5a38e151720e
Acta mesa enllumenat public passeig (135 KB)
Data publicació a la web: 26 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: 7ea7f95a2ac06a370a02ca30485dce38344c262d
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (45 KB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2017
Emprenta digital SHA1: bc5cf2e249f19841e4c9c41f1f3c18070a758597
Anunci de licitació (126 KB)
Data publicació a la web: 28 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: e2ce89f2f967a48f1d68939a0ab03d264a000e69
Projecte (1.90 MB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 8c06dc97e7b3886109f016a1c2577634a6b9606d
Annex plaç i pressupost (156 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 3cc14406d94aa68576c8ee3ca4de9bed6fdc2269
PCAP (912 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: b24fbbc0feea1f23a3dd282f2e7fdf9ba0e24792
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS