Pavimentació de la Plaça Major de Ses Salines
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
2 de maig de 2017
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE PAVIMENTACIO PLAÇA MAJOR SES SALINES (57 KB)
Data publicació a la web: 28 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 6dc634896ba8f6f52198cb6f3808f1ba3bb5015e
ADJUDICACIÓ A PERFIL (85 KB)
Data publicació a la web: 22 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 6b20d2d98c6a304db8872294dc51a3bdc33b1f07
ACORD JGL de classificació d'ofertes i requeriment de documentació (92 KB)
Data publicació a la web: 7 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: d515aed99c2d7f3cb6ff9389cce00cc41135ca87
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ DE 01-06-2017 (119 KB)
Data publicació a la web: 2 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 2464fa613731963bbd0abd367020899f0a947fcc
Correcció errada a convocatòria mesa de contractactació (25 KB)
Data publicació a la web: 31 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: f2c520dd24587f18724bf335ef0aa95ae602ed8a
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (53 KB)
Data publicació a la web: 31 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 895832daeaa1e61ab08568b1af86c0e1a3f25217
CORRECCIÓ A CONSTITUCIÓ MEMBRES MESA DE CONTRACTACIÓ (60 KB)
Data publicació a la web: 22 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: b8f995ff1405e30a99ae7ca3e32193b36e23f7d5
CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINÀRIES ACTUALS (39 KB)
Data publicació a la web: 17 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: dc9ebf1c32090356e577a8bb2af4c1454c68dc55
Projecte (7.26 MB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: bf550ccd3dc555d2f46f13e0c5f558347bb0a6a6
Plec Clàusules Administratives Particulars (3.82 MB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: db9db0c441b207bb3e2492294b50134d98933c94
Anunci licitació (154 KB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: e455b0acf19d4f328e631175766fff00e0f4d6ef
Acord JGL d'aprovació de l'expedient i inici de la licitació (75 KB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 7bad867b91197f1058954bcfa53389a3e439660f
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS