Gestió Escola de Música de Ses Salines
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
2 de maig de 2017
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE GESTIÓ ESCOLA DE MÚSICA SES SALINES (53 KB)
Data publicació a la web: 28 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: f0e75a6b92174da0c8fa030a769a699700609f45
ACORD JGL D'ADJUDICACIÓ (90 KB)
Data publicació a la web: 28 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 6bc8e754b96560210e324db27af46622bbceb983
ACORD JGL de classificació d'ofertes i requeriment de documentació (125 KB)
Data publicació a la web: 7 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 261fc1de3214be598f648fe1f6d7c22520ff81f6
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ DE 01-06-2017 (77 KB)
Data publicació a la web: 2 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 60a547895decb2a8331d1f212eb5b0aa025a26d8
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (41 KB)
Data publicació a la web: 31 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 63c9502676f3fe81a22d2c2bbf1adb747c536e42
Acta mesa de contractació de 25/05/2017 (96 KB)
Data publicació a la web: 25 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 67543f79201e7f9b569fa3442766e589164f09e6
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (49 KB)
Data publicació a la web: 24 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 2bccd35e940ea5397cab1a6e9d63a238298f4daa
CORRECCIÓ A CONSTITUCIÓ MEMBRES MESA DE CONTRACTACIÓ (60 KB)
Data publicació a la web: 22 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 773f71d65305a4bd8763a73804e6699557f185d2
Plec Clàusules Administratives (3.72 MB)
Data publicació a la web: 8 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 05aaad9e061f2a2221ea4678b092bf876616dd6b
Plec de Condicions Tècniques (204 KB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 581801436335b897978da2ffe5454c0014667a05
Anunci licitació (144 KB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 7d9274c016c304ccea79b651e25a1ed03d345038
Acord JGL d'aprovació de l'expedient i inici de la licitació (74 KB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 1d20a6d557356ff8016611a732ded0665e0838f2
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS