Gestió escola lúdico-infantil i activitats lúdico-esportives d'estiu
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
11 de maig de 2017
Arxius adjunts:
ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE GESTIÓ ESCOLA LÚDICO-INFANTIL I ACTIVITATS LÚDICO-ESPORTIVES D'ESTIU (58 KB)
Data publicació a la web: 28 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 7ed2f0d22236725888a8ae6fc9851966e77ac52e
ACORD JGL D'ADJUDICACIÓ (99 KB)
Data publicació a la web: 21 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: d0c288534a7953da97a622cbfb529aee7af670b1
ACORD JGL CLASSIFICACIÓ D'OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (120 KB)
Data publicació a la web: 15 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 8677db4cb31cf12d44a7ec84a3650209f1d662c8
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 09-06-2017 (327 KB)
Data publicació a la web: 9 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: a8c240c6e761b2ad7ef6b07cd9dad670934c7965
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ PER 09-06-2017 (42 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: 185e5eb122bcbfbe8d8e94658c6e018cf596351a
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ DE 01-06-2017 (207 KB)
Data publicació a la web: 2 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: c2238d0da88ea8a8208798fa2be60f974b0cf262
Correcció errada a convocatòria mesa de contractació (25 KB)
Data publicació a la web: 31 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 54aa6342d2a5cb7be0f5d52a08b90824e45856fb
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (45 KB)
Data publicació a la web: 31 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 8263952974fcb48db31402e03a6f4b34447fe658
CORRECCIÓ A CONSTITUCIÓ MEMBRES MESA DE CONTRACTACIÓ (60 KB)
Data publicació a la web: 22 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: fd304103a87bdeeeccecd34ede6aa65b66193008
Plec de Condicions Tècniques (473 KB)
Data publicació a la web: 11 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: bf3266569c0a937fd3b956f47a3f748c014de8cc
Plec de Clàusules Adminsitratives Particulars (3.93 MB)
Data publicació a la web: 11 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 2504fd95795cbf703715da77a86d4467f6c24e74
Anunci Licitació (156 KB)
Data publicació a la web: 11 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: c005fd2bace388f8d56a55d4631c211abd5fcb31
Acord JGL d'aprovació de l'expedient i inici de la licitació (75 KB)
Data publicació a la web: 11 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 0ccc09dfdfd4c57687ebcf2c5a1926625d19a45e
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS