Instal·lació i adequació d'hidratants per a emergències al municipi de Ses Salines
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
27 de novembre de 2017
Arxius adjunts:
Adjudicació (83 KB)
Data publicació a la web: 29 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 212aec4a2b15caa4f7319610532a1441995ff6cf
CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA (66 KB)
Data publicació a la web: 29 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: a097464b963e1a5fa75b8ebfcbdd1ae055bdeb05
CONVOCATÒRIA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (42 KB)
Data publicació a la web: 14 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 20fa71be357e42679ba969676b97e4dbd4bb7aa4
Plec Clàusules Administratives Particulars (3.53 MB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 5c494a1e215b0367badb4e448b9002a6a5e857f8
Projecte (8.67 MB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 001f554b8bd3d7e7e34c24debe5435d998fff8d7
Certificat acord JGL de data 21-11-17 d'aprovació de l'expedient i inici de la licitació (87 KB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 85d794b202e72f2bda3c8e05d060e3185057dcd0
Classificació i requeriment de documentació (66 KB)
Data publicació a la web: 28 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: a097464b963e1a5fa75b8ebfcbdd1ae055bdeb05
Publicació BOIB anunci licitació (134 KB)
Data publicació a la web: 28 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 3f0cce4325d1ca7abd0efaa195bb7a619f0fb7da
Anunci de la licitació (135 KB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: a54f29204a139b47ab3723e28170c67436c11f45
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ (101 KB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 3eb8c55e415afb2a4d78cde07e8ac5f385a91599
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS