Pavimentació de part de camins rutals: Camí de sa Bassa, antic camí de Cas Perets, carreró de na Mera, nou camí de Cas Perets de Ses Salines
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
4 de desembre de 2017
Arxius adjunts:
ACORD JGL 31-01-18 D'ADJUDICACIÓ (84 KB)
Data publicació a la web: 1 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: f9c51a60dc97512e1789481ec578758a2278d171
Acord JGL classificació ofertes i requeriment documentació (114 KB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 18d2d4852a1e58f548d7c95d822c988ad29b1316
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (161 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: f27717496c4238f6a3ea57ac57b025deca34a2e0
Convocatòria mesa contractació (46 KB)
Data publicació a la web: 9 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 2cbefd7b22ece684ce6dd12e21dd22f8a7f31ad8
Projecte (6.19 MB)
Data publicació a la web: 4 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 3772009f4124085e569148cc9743e76feeb3b86f
Plec Clàusules Administratives Particulars (3.63 MB)
Data publicació a la web: 4 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: e30593aadfd2d1ef4e6a80c0c43b54ad29a4d8c0
Certificat acord JGL de data 28-11-17 d'aprovació de l'expedient i inici de la licitació (88 KB)
Data publicació a la web: 4 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 50e8270f1263f9c9efd77b85b40d172cca2e4de3
Anunci de la licitació (161 KB)
Data publicació a la web: 4 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 34028b8cde1779dd2e5be8dae4aaa65d07d944e2
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS