Subministrament d'un vehicle elèctric tipus turisme, per a la Polici Local
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
18 de gener de 2018
Arxius adjunts:
Acord adjudicació vehicle elèctric policia local (851 KB)
Data publicació a la web: 28 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: edff22f238b17550cc40974bdfc005878c5445a9
Acord JGL classificació ofertes i requeriment documentació (92 KB)
Data publicació a la web: 14 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: acdce7ef4f8f760606cac4591a3a750e42c8287f
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE 06-02-2018 (132 KB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: a72bf709cc733d20d920c5fd2d7090bd34832f31
Convocatòria Mesa de contractació (46 KB)
Data publicació a la web: 2 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 6e2ace13efaec689fd4065bd97e3d9f10089cb19
Publicació al BOIB. (121 KB)
Data publicació a la web: 23 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 3de99a3a48bde8b6088ca2331dd4169c1cca2cf7
Anunci licitació. (160 KB)
Data publicació a la web: 18 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 63ecde6f6e2de6ac5e3b11ef9455ae13415a49a2
Certificat JGL aprovació expedient i inici licitació. (95 KB)
Data publicació a la web: 18 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: b85e40d32d5b384e2465bf4b9e24dbaf81a6a72c
Plec condicions Tècniques (160 KB)
Data publicació a la web: 18 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 162a61add40751d4d6454f5c471140381042033f
PCAP (3.83 MB)
Data publicació a la web: 18 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: b99ce2b3845e6527ded8ab82fe88378791885da5
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS