REMODELACIÓ ZONA JOCS INFANTILS A LA PLAÇA POU DEN VERDERA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
19 de gener de 2018
Arxius adjunts:
ACORD JGL ADJUDICACIÓ (93 KB)
Data publicació a la web: 7 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 6b494039334fa7f2d533f0b9456f1f3f967400f1
Certificat JGL classificació ofertes i requeriment documentació (124 KB)
Data publicació a la web: 22 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: c449c72ab3cb363c7d49c5e5fce4d82414e31725
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (240 KB)
Data publicació a la web: 15 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 01ef023f8d4e46f0d650372f44d020eefcfca89c
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (50 KB)
Data publicació a la web: 14 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 28fc4255cb1fa1ab31b97df961ed19b0d09272a0
Publicació al BOIB (122 KB)
Data publicació a la web: 23 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: f20f19398922949ec325387a9c05ab552f7f8f4f
Anunci licitació. (2.05 MB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 25d87ea4ca33544d3f0772aabb06aa6c0f8f7c29
Plec Clàusules Adminsitratives Particulars (PCAP) (3.65 MB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 49c61b04af0a216d15bc66b28fb43f00264ad170
Certificat JGL aprovació expedient i inici licitació. (71 KB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: faa1c1cfd5ca3486875d2ed354b7e987642fcbc9
Projecte (4.27 MB)
Data publicació a la web: 19 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 1e1f6f24b9c6364c0a5ae8918291f098229d3485
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS