PRESENTACIÓ DE PROJECTE D'OBRA (CONFORME PROJECTE BÀSIC) I EXECUCIÓ DE LES OBRES PER CONVERTIR LES PISTES DE TENIS EN PISTA MULTI ÚS AMB COBERTA A L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE SES SALINES
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
31 de gener de 2018
Arxius adjunts:
ACORD JGL D'ADJUDICACIÓ (104 KB)
Data publicació a la web: 23 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 013f48463b4a5af9c198750ae3914c50223a04cc
ACORD JGL CLASSIFICACIÓ OFERTES (88 KB)
Data publicació a la web: 7 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 6e23b3335a94c8d2528999de877803dd1c22a3fa
Acta (119 KB)
Data publicació a la web: 28 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 4c49fcf3f60a3029eca470bd7399bb8a12db2f1d
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (47 KB)
Data publicació a la web: 22 de febrer de 2018
Emprenta digital SHA1: 0c6a1d4e20201e755a0d1d228ace11130916d1f6
Anunci licitació (170 KB)
Data publicació a la web: 31 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: a5ca97feac900649996964c343ad1353d1891a0a
Projecte Bàsic (967 KB)
Data publicació a la web: 31 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: b8905637be8245f08b5b4c847ca22677564e8c8f
Plec Clàusules Adminsitratives Particulars (PCAP) (3.67 MB)
Data publicació a la web: 31 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 756900096de8d179f4795eaf6a8952fcf35d449c
Certificat aprovació expte i inici licitació (87 KB)
Data publicació a la web: 31 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: b17e1c657ade796d8f3d24002c9956e238002a3f
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS