Contracte millora conservació i manteniment del cementiri municipal i prestació de serveis mortuoris i funeraris del terme municipal de Ses Salines
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
12 de gener de 2012
Estats
Decret d'adjudicació (15 KB)
Data publicació a la web: 5 de juny de 2012
Emprenta digital SHA1: 4feda1fa55963dcfadd5ec93878b03110be4cbc7
Arxius adjunts:
Plec de clàusules administratives particulars (142 KB)
Data publicació a la web: 26 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: dc0eb8fae2f19734900b0851146742f1ecca7d28
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS