Obra: Acabats interiors i mesures de protecció contra incendis a l'edifici polivalent del carrer la Pau
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
12 de març de 2012
Arxius adjunts:
PLEC DE CONDICIONS (848 KB)
Data publicació a la web: 12 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: d4c389d71132f828c758a18c2837b9a72f6ab8ce
PLANTA SOTERRANI (39 KB)
Data publicació a la web: 12 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: c6ca7df2b7ea7562c72da2e095550b862481fc2c
PLANTA BAIXA (72 KB)
Data publicació a la web: 12 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: 1454abae3ef12d5583232fb5f26a40ade8739676
MEMÒRIA COMPLETA (213 KB)
Data publicació a la web: 12 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: 7c3113bc598daba5e280a7ed34528357e142b401
PLANTA PIS (58 KB)
Data publicació a la web: 12 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: 534d666cb570d5a837fc211dc4b14aef7f77a061
EMPLAÇAMENT (849 KB)
Data publicació a la web: 12 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: b25dedf38e9b1c453b67027af7b879bc566cd80a
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS