Concesión de la explotación del kiosco ubicado en la plaza Molí de sa Sal de la Colonia de Sant Jordi
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
25 d'abril de 2012
Arxius adjunts:
Projecte (3.50 MB)
Data publicació a la web: 25 de maig de 2012
Emprenta digital SHA1: 5f25c7e91fe8009ef25d9da885b9000e94ac503d
Plec de clàusules administratives (420 KB)
Data publicació a la web: 25 de maig de 2012
Emprenta digital SHA1: 04398c62014f05976f72fe713244e84fe3d5f0f6
Memòria publicada (41 KB)
Data publicació a la web: 25 de maig de 2012
Emprenta digital SHA1: c85a3f3ef090ee0f40bd7bbca2da245028fd2285
Anunci BOIB (41 KB)
Data publicació a la web: 25 de maig de 2012
Emprenta digital SHA1: 49c8717b0ad2a6ee1b322cacf8ae5d32fdec7461
Suspensió procediment contractació (16 KB)
Data publicació a la web: 3 de maig de 2012
Emprenta digital SHA1: 715f3be4b0dacaa001e412214c19cbbe763f5a86
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS