Contracte del servei d'assessoria jurídica de l'Ajuntament de Ses Salines
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
5 de novembre de 2010
Estats
Adjudicació provisional (630 KB)
Data publicació a la web: 10 de novembre de 2010
Emprenta digital SHA1: 7d7bbc53ed35dae8bc6d92bb02862bb4de11a2aa
Adjudicació definitiva (44 KB)
Data publicació a la web: 1 de desembre de 2010
Emprenta digital SHA1: 2464443ac50d86c819a716bee76fe9f1223c9765
Arxius adjunts:
Plec tècnic negociat assessoria jurídica (15 KB)
Data publicació a la web: 5 de novembre de 2010
Emprenta digital SHA1: 30053211484eb3cff5a2ec431f56d8fe299d7132
Plec administratiu negociat assessoria jurídica (52 KB)
Data publicació a la web: 5 de novembre de 2010
Emprenta digital SHA1: f8a48103f8c0a3e62eb21d76a0d296d9fb6ad183
Decret negociat assessoria jurídica (12 KB)
Data publicació a la web: 5 de novembre de 2010
Emprenta digital SHA1: 78d3a5f297bec737de39ade38ba073785c0023dd
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS