Contracte d'obres vàries de l'edifici polivalent del c/ de la Pau (Altells)
Persona de contacte a l’Ajuntament: Sr. Santiago Morey
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
25 de novembre de 2010
Estats
Adjudicació (643 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2010
Emprenta digital SHA1: c46ec9b8882b51c9f1530ebbaff2182a499d825b
Arxius adjunts:
Edifici Polivalent EXP_11_04261_09 (7.74 MB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2010
Emprenta digital SHA1: d3a3d3817f7e906cd586aa3459ca9280af0e1347
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (87 KB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2010
Emprenta digital SHA1: f94f29de4d2e23a68133d53200ae9fdc676cbca1
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS