Projecte obres Parc Etnològic (Sinia, molí de vent i barraca)
Persona contacte Ajuntament: Santiago Morey
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
25 de novembre de 2010
Estats
Adjudicació (616 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2010
Emprenta digital SHA1: df68f240bca14dfcdff6b402bca9b3e2b3bf2d52
Arxius adjunts:
Parc etnològic EXP_11_04211_09 (9.40 MB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2010
Emprenta digital SHA1: 8dcd0df1369d677958a1d347b3cea5cb9b17e731
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (87 KB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2010
Emprenta digital SHA1: 0094277134e3a76a7d1d9c9cd9e5656fa745ad0e
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS