Subministrament de rètols indicatius de llocs d'interès al Terme Municipal de Ses Salines (nucli urbà Colonia de Sant Jordi)
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
14 de febrer de 2013
Estats
Formalització del contracte (43 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 35b7d51fcb09885197b7d216782b89994adc8dd2
Adjudicació (90 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 179b5bd3c6f748c3e96607fc3a836fdddd8a76cb
Arxius adjunts:
Acta mesa contractació (176 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2013
Emprenta digital SHA1: fe58ca0a74eaae5b6cb6372def6f879189a7ffa1
Convocatòria mesa obertura sobre 2 (40 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2013
Emprenta digital SHA1: 8a4cd932afaa1b3ff45144370449e251d2784c40
Acta mesa contractació (671 KB)
Data publicació a la web: 5 de març de 2013
Emprenta digital SHA1: 95f611d39a6b9170ab6ebbbb6da8f5b34ef8aed6
Plec de clàusules administratives (1.09 MB)
Data publicació a la web: 14 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: 590df5ea98dca14f67e991e36a6c067910c6d09e
Condicions tècniques i plànols (2.05 MB)
Data publicació a la web: 14 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: eae4b6a0791b11c359940d304d85a14012b93626
Anunci BOIB (75 KB)
Data publicació a la web: 14 de febrer de 2013
Emprenta digital SHA1: 732bed8df7100b3842f5fa8ce9fd51b4f27f0c6b
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS