Realització del servei de dependències de l'oficina d'informació turística
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
12 d'abril de 2013
Estats
Anunci formalització (46 KB)
Data publicació a la web: 13 d'agost de 2013
Emprenta digital SHA1: 0e5faef4d2e3f4e7af390f69365e62a66e7210d3
Adjudicació (89 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 8f4b6509f212aebb0135fd9d789b37096bfc2a62
Arxius adjunts:
Anunci formalització (52 KB)
Data publicació a la web: 12 d'abril de 2013
Emprenta digital SHA1: ae088fd8987d4915db1fee70ed339ec22e69a34a
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS