Adequació solar CP Colonia de Sant Jordi per al seu us com a aparcament
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
17 de maig de 2013
Estats
Adjudicació (109 KB)
Data publicació a la web: 5 d'agost de 2013
Emprenta digital SHA1: 16553dbb8ea27ab4ef7723a7346eb2c5140e5202
Formalització contracte (53 KB)
Data publicació a la web: 13 d'agost de 2013
Emprenta digital SHA1: fc23dd6eb19600c12d84e7949034064689252019
Arxius adjunts:
Plec de condicions (848 KB)
Data publicació a la web: 10 de juny de 2013
Emprenta digital SHA1: 26bee3a340632677286f421168cfd9a076d87dcf
Decret aprovació projecte (54 KB)
Data publicació a la web: 17 de maig de 2013
Emprenta digital SHA1: 9f0efefdfea6fa18f9367f8610f8c5f9c2eb9366
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS