Servei per a l'execució d'un programa d'actuacions de caire socieducatiu (serveis socials)
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
13 d'agost de 2013
Estats
Anunci formalització (46 KB)
Data publicació a la web: 13 d'agost de 2013
Emprenta digital SHA1: f0ea99ba2e6c249e655241a36e67389272debcb2
Adjudicació (96 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 9e68d0b79a71e0a5106bf56dfc1ea805bafd6cf0
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS