Servei de salubritat pública i tractaments sanitaris (moscards)
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
13 d'agost de 2013
Estats
Anunci formalització (53 KB)
Data publicació a la web: 13 d'agost de 2013
Emprenta digital SHA1: 4c0da808811ebd29117051b4766314a381060db2
Adjudicació (91 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: ae9348f74ba844f90abd90d51966cf1cfc5cc310
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS