Servei de teleassistència
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
13 d'agost de 2013
Estats
Anunci formalització (45 KB)
Data publicació a la web: 13 d'agost de 2013
Emprenta digital SHA1: bb25cbc77d2058e6f9394d8e05eca9c61d741808
Adjudicació (90 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 8ae6ab5e0a2768269463086127f53e568f40cfc1
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS