Contractació de la gestió del servei públic d'atenció a la primera infancia de l'escoleta de la Colònia de Sant Jordi
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
21 d'agost de 2013
Estats
Decret adjudicació (67 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 58d538bd8ad7fbc56f9475d8da4ec1b407d788ca
Arxius adjunts:
Anunci formatizació (51 KB)
Data publicació a la web: 7 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: d94831e9c64e34feb4c221879681f07db89b1a75
Acta mesa contractació 02 10 2013 (270 KB)
Data publicació a la web: 8 d'octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 47752a17ba6c36bcf02a78b2dfc972d503e7ecf9
Convocatòria mesa de contractació (31 KB)
Data publicació a la web: 3 d'octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 0e92252823a0113896bddf3d321b4efe07192b49
Acta mesa de contractació (104 KB)
Data publicació a la web: 3 d'octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 1fb075db1dca15eef1a76d4dd27264878e575c3a
Mesa contractació, obertura sobre 1, i si pertoca, sobre 4 (35 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2013
Emprenta digital SHA1: d7404042aa631a81bee6c1cd3737c5837c61de7e
03.- PPT gestió escoleta CSJ (395 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2013
Emprenta digital SHA1: 500c9f5d4668cbe85dfeb41ab8f33b2476e69cfc
02.- Quadre Plec Clàusules Administratives Particulars (360 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2013
Emprenta digital SHA1: 61d788c8a38c15c00c4ef4647d94a84af56c5be7
01.- PCAP gestió escoleta CSJ (619 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2013
Emprenta digital SHA1: 08765c7d2c400256b2e0621ced78d60275632f29
Anunci licitació (188 KB)
Data publicació a la web: 21 d'agost de 2013
Emprenta digital SHA1: cbda3ef9f48675eb8a153dbdaf81de6925352c16
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS