Gestió del parc verd del municipi de Ses Salines
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
26 de gener de 2011
Estats
Adjudicació (2.59 MB)
Data publicació a la web: 1 de febrer de 2011
Emprenta digital SHA1: bfc9d73f2cc246476696b4ebf04b52f491c6bdcb
Arxius adjunts:
Resolució aprovació expedient (38 KB)
Data publicació a la web: 26 de gener de 2011
Emprenta digital SHA1: 1a5763a4d926acc8982091cbf63c46ceaf5314d1
Plec tècnic (722 KB)
Data publicació a la web: 26 de gener de 2011
Emprenta digital SHA1: 5f9350b5551bd8e34c950d86c92f5c3f0fc2a00d
Plec administratiu (597 KB)
Data publicació a la web: 26 de gener de 2011
Emprenta digital SHA1: d120119e6a43ba713398ee82eee5bfee1b02a5ab
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS