Contractació del servei de gestió de l'escola municipal de música
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
21 de gener de 2014
Estats
Formalització del contracte (50 KB)
Data publicació a la web: 5 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 04e4acafb6bb3964b5f72f96932643c114a18749
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (sobre núm. 3) (45 KB)
Data publicació a la web: 16 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 254f3c9c8928ad43512fa8ba7060302eb7bf60b3
Resolució de Batlia compliment sentència núm. 228-2016 de data 5 de maig de 2015 (78 KB)
Data publicació a la web: 16 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: df25a8658bf6f3b3127c8aa5b59c5da877f95674
Acta Mesa Contractació de data 21-06-16 (303 KB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 7de106e51680392121e4462315992092136acb1d
Convocatòria mesa contractació puntuació sobre 2 (32 KB)
Data publicació a la web: 30 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 5c972477b2ba73e9e224f8b99ae459e37a4dddfb
Acta de la mesa de contractació de data 05/07/2016 (93 KB)
Data publicació a la web: 5 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 9ecb4fd47ca12ece6abe9d0703a2d2ea24eb4c02
Arxius adjunts:
Justificació puntuació (97 KB)
Data publicació a la web: 8 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 3e1dc02295704ba7662ccedc1f4a0297b928f82b
Annex 2 (162 KB)
Data publicació a la web: 6 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: cc96c580fe04bfbea157d69a06570cf25645af76
Annex 1 (215 KB)
Data publicació a la web: 6 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 99802d58ad91181a690f7ef969e78ec94307d674
Acta mesa contractació (179 KB)
Data publicació a la web: 6 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 58e7a4b9a89cd7dd35b70c52c985558096920cb9
Anul·lació de la mesa de contractació (40 KB)
Data publicació a la web: 27 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: 8be93826ddcd769a8de31584b474f9d6cf48b08c
Nova convocatòria mesa (34 KB)
Data publicació a la web: 26 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: 33fe2110bfb93b2fce71e9d537df81785ed3f6df
Acta mesa 25 de febrer (94 KB)
Data publicació a la web: 26 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: 134109bbfd86722a79f68ba2adfac6f6aac5bbc9
Convocatòria d'obertura de sobres (34 KB)
Data publicació a la web: 12 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: 4a0904187c704208288dfbec82bc0f445cbaf09d
Acta de la mesa de contractació (117 KB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: 11f840073ffe07b36f17d66c8f046c65e0dafbad
Convocatòria mesa obertura sobre 1 (34 KB)
Data publicació a la web: 5 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: 02b752a5f73c9034d652608af538bad07051c741
Plec condicions tècniques (149 KB)
Data publicació a la web: 21 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 0fc42e67c12af7a7402d3690e1b9567f2eded79f
Plec clàusules administratives (2.56 MB)
Data publicació a la web: 21 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: f5ad5d0c9fc2dad662d867b138f183a8b864cca6
Quadre resum (975 KB)
Data publicació a la web: 21 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 18dac32988faea3712206a31a8da7193d07bfafa
Decret d'adjudicació del contracte de gestió de l'escola municipal de música (63 KB)
Data publicació a la web: 17 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 4959595e2991a8630c4cbfea7762063004182bc4
Acord plenari de delegació (688 KB)
Data publicació a la web: 8 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: a1c4514d2097e733ebb760f031db500629cd855f
Acord plenari classificació ofertes (1.27 MB)
Data publicació a la web: 8 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 74db3123079f18a41486da9250b9056638c29179
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS