El nucli de Ses Salines arriba al 84% de reciclatge amb el ‘porta a porta’

Per unanimitat de tots els grups es va aprovar l’elaboració d’un informe on es detalli l’estat actual de la tramitació de les modificacions de les NNSS del municipi.
Des que es va iniciar el sistema de recollida de residus ‘porta a porta’ s’ha passat d’un 13% al 84,47% de reciclatge al nucli de Ses Salines.
El nucli de Ses Salines, durant el mes de febrer, ha augmentat en més del 71% el reciclatge en passar del 13% al 84,47% des que es va posar en marxa el sistema de recollida de residus ‘porta a porta’ el passat mes de gener.

Així ho va constatar el batle, Bernat Roig, en el ple municipal celebrat ahir vespre i en el qual va explicar les fraccions de les 32.460 tones de residus recollits durant el mes de febrer al nucli de ses Salines, de les quals 5.040 Kg van correspondre a rebuig, envasos (4.580 Kg), paper (6.520), vidre (1.980) i matèria orgànica (14.340 Kg).

Roig va comentar que, del 84,47% de reciclatge que es genera, un 15,53% és de de rebuig, d’envasos (14,1), de paper (20,09), de vidre (6,10) i de matèria orgànica (44,18).

“Volem agrair a tots els saliners i als quasi 700 domicilis en general l’esforç realitzat per adaptar-se a aquest nou sistema que valoram molt positivament, i donam les gràcies a tothom per la gran col·laboració”, va dir el batle.

Via d’urgència
Per via d’urgència es va aprovar una moció presentada per l’Equip de Govern d’ENDAVANT per la qual l’Ajuntament de Ses Salines se suma a la declaració institucional de la FELIB per commemorar el Dia de la Dona celebrat el passat 8 de març.

També es va aprovar per unanimitat, i a instàncies del Pi, l’elaboració d’un informe tècnic per informar de l’estat de la tramitació actual de les modificacions de les Normes Subsidiàries, que estan en tràmit, així com de la seva a adaptació al Pla Territorial de Mallorca i d’una moció per sol·licitar un informe mediambiental per estudiar la possibilitat de revisar la taxa de residus al sector comercial i aprovar un possible fraccionament de la mateixa “obrint un període d’exposició pública per tal que els comerciants puguin dir la seva”.

L’equip de Govern va estar d’acord ja que “era una demanda d’alguns comerciants, i que ens havíem compromès a revisar la taxa”, va dir el batle.

A instàncies del PP es va aprovar una moció per a l’obertura del punt verd de ses Salines sota vigilància durant 5 dies a la setmana, 8 hores al dia, durant dos mesos, com a període de prova per a l’adaptació de la recollida selectiva.

També es va considerar instar el Consell de Mallorca per tal que expliqui als veïnats de ses Salines i la Colònia la situació en què es troba el projecte de reforma i ampliació de les carreteres ses Salines-Colònia i Llucmajor-Campos, actualment en fase de modificació i que, segons va explicar Bernat Roig, “s’ha demorat per mor de les peticions dels particulars i de l’elaboració del nou estudi d’impacte ambiental efectuat pel Govern”.

Finalment, a l’apartat de precs i preguntes, el Govern municipal va respondre a partits de l’oposició i associacions i entitats del poble sobre qüestions d’interès general com la situació del projecte de reforma del camp de futbol de la Colònia actualment aturat per ordre del Govern o la construcció d’un gimnàs al CEIP de ses Salines.
Bookmark and Share
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS