L’Ajuntament aprova augmentar la bonificació fins al 95% en les plusvàlues de l'Impost sobre l'Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Un mateix contribuent no podrà beneficiar-se d'aquesta bonificació per més de tres béns en el transcurs de 12 mesos.
La rebaixa serà per donacions de pares a fills i o cònjuges i quan el valor cadastral objecte de l'impost no superi els 100.000 €.
L’Ajuntament de Ses Salines va aprovar ahir vespre per unanimitat en el decurs d’un ple extraordinari, l’adaptació de l’ordenança fiscal de plusvàlues en virtut de la recent sentencia del Tribunal Constitucional, sol·licitada per l’equip de govern municipal, que suposa que les situacions inexpressives de capacitat econòmica per inexistència d'increments de valor no estaran subjectes a l'impost de plusvàlues, i amb l’aprovació d’una esmena presentada pel PP que estableix augmentar la bonificació del 90 al 95% quan la donació sigui de pares a fills i/o cònjuges i quan el valor cadastral objecte de l'impost no superi els 100.000 €.

Així, un mateix contribuent no podrà beneficiar-se d'aquesta bonificació per més de tres béns en el transcurs de 12 mesos. Per a més béns objecte de liquidació de plusvàlua podrà obtenir com a màxim les bonificacions previstes del 25% per a cada immoble. La rebaixa també serà del 25% en el cas de familiars de segon grau, sempre que el valor cadastral no superi els 100.000 €.

Pla financer-econòmic
També es va aprovar el Pla econòmic-financer 2017-2018 derivat del romanent de Tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de 2016 i que arriba als 150.000 € que es destinaran a actuacions com; reparació de camins (115.000 €), instal·lació de plaques fotovoltaiques (13.000 €), amortització de préstec (21.000 €).

Per via d’urgència també es va aprovar una moció presentada pel PP per pressupostar i posteriorment dotar una partida per reformar parcs infantils al municipi, amb prioritat al ferm del parc de les Escoles Velles.
Bookmark and Share
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS